Projektledelse

Nedenfor vises projektledelsesopgaver, der er gennemført af L-Engineering A/S.

Projekt Ombygning af 60/10 kV station Margrethelund i Viborg
Kunde Energi Viborg
Opstart September 2016
Afsluttet Ultimo 2018
Beskrivelse Energi Viborg har igangsat et projekt, der har til formål at etablere en ny 60/ kV station Margrethelund til hel eller delvis erstatning for den nuværende station, hvis restlevetid er ved at være opbrugt.
Efter ombygningen af stationen vil denne fremstå som en velfungerende station med lang restlevetid.
I projektet etableres en ny stationsbygning beregnet for opstilling af et nyt 10 kV fordelingsanlæg, manøvretavler for 60 kV linje- og 60/10 kV transformerfelter samt egenforsyningsanlæg, understation mv.
Tilstanden og dermed restlevetiden for det nuværende udendørs opstillede 60 kV anlæg vurderes. Denne danner grundlag for de nødvendige tiltag, der skal foretages for, at 60 kV anlæggene får en lang restlevetid efter, at projektet er afsluttet.
I projektet indkøbes og etableres to nye 60/10 kV transformere, 60 kV slukkespole, 25 stk. 10 kV duplex-felter, 10 kV slukkespoler og lokaltransformere.
L-E varetager den overordnede styring af projektet og er ansvarlig for den samlede gennemførelse af projektet frem til, at den nye 60/10 kV station Margrethelund er fuldstændig afprøvet og klar til spændingssætning.
L-E´s opgaver i projektet udføres i tæt samarbejde med de Energi Viborg medarbejdere, der er tilknyttet projektet.

Projekt Udskiftning af samleskinnebeskyttelse på 400/132 kV station Glentegård
Kunde Energinet.dk
Opstart September 2015
Afsluttet November 2015
Beskrivelse L-Engineering A/S har med Siemens som underleverandør varetaget udskiftningen af samleskinnebeskyttelsen på station Glentegård.

Opgaven omfattede projektledelse, parametrering af samleskinnebeskyttelsen samt afprøvning og idriftsættelse.

Projekt Udskiftning af kontrolanlæg på 150 kV station Vendsysselværket (NVV3)
Kunde Energinet.dk
Opstart Juni 2014
Afsluttet Igangværende, forventes afsluttet 2. kvartal 2016
Beskrivelse Kontrolanlægget er inden udskiftningen baseret på beskyttelsesrelæer og feltenheder af typen Siemens Siprotec, en understation af typen Siemens Sicam SAS samt en skærmbetjening af typen Siemens WinCC. Kommunikationsprotokollen imellem understation og relæer er Profibus FMS.
I forbindelse med projektet erstattes den nuværende understation med en ny understation af typen Siemens Sicam 1703 samt en skærmbetjening baseret på ABB Becos32. Beskyttelsesrelæer og feltenheder bevares, men opgraderes fra Profibus FMS til IEC60870-5-103 protokollen.

Projekt Etablering af ny indendørs 60/20 kV station Tinghøj
Kunde HEF A/S
Opstart Marts 2015
Afsluttet Januar 2016
Beskrivelse Opgaven omfatter projektledelse ved etablering af ny indendørs 60/20 kV stationn Tinghøj til erstatning for den oprindelige station Tinghøj, der er blevet udsat for brand.

Projekt Projektledelse ved tilslutning af Nyt Aalborg Universitetshospital
Kunde HEF A/S
Opstart Maj 2015
Afsluttet Igangværende
Beskrivelse Opgaven omfatter projektledelse ved nettilslutningen af det nye “supersygehus” i Aalborg. Byggeriet af sygehuset er i gang.
L-Engineering A/S varetager projektledelsen. L-Engineering A/S varetager kontakten til sygehuset.