Projektledelse

Nedenfor vises projektledelsesopgaver, der er gennemført af L-Engineering A/S.

Projekt Ombygning af 60/10 kV station Margrethelund i Viborg
Kunde Energi Viborg
Opstart September 2016
Afsluttet Ultimo 2018
Beskrivelse Energi Viborg har igangsat et projekt, der har til formål at etablere en ny 60/ kV station Margrethelund til hel eller delvis erstatning for den nuværende station, hvis restlevetid er ved at være opbrugt.
Efter ombygningen af stationen vil denne fremstå som en velfungerende station med lang restlevetid.
I projektet etableres en ny stationsbygning beregnet for opstilling af et nyt 10 kV fordelingsanlæg, manøvretavler for 60 kV linje- og 60/10 kV transformerfelter samt egenforsyningsanlæg, understation mv.
Tilstanden og dermed restlevetiden for det nuværende udendørs opstillede 60 kV anlæg vurderes. Denne danner grundlag for de nødvendige tiltag, der skal foretages for, at 60 kV anlæggene får en lang restlevetid efter, at projektet er afsluttet.
I projektet indkøbes og etableres to nye 60/10 kV transformere, 60 kV slukkespole, 25 stk. 10 kV duplex-felter, 10 kV slukkespoler og lokaltransformere.
L-E varetager den overordnede styring af projektet og er ansvarlig for den samlede gennemførelse af projektet frem til, at den nye 60/10 kV station Margrethelund er fuldstændig afprøvet og klar til spændingssætning.
L-E´s opgaver i projektet udføres i tæt samarbejde med de Energi Viborg medarbejdere, der er tilknyttet projektet.