Understationer/RTU

Nedenfor vises RTU/understationsopgaver, der er gennemført af L-Engineering A/S.

Projekt RTU konfigurering imf. SCADA backup
Kunde Energinet.dk
Opstart August 2016
Afsluttet Igangværende
Beskrivelse L-Engineering A/S har indgået aftale med Energinet.dk om løsning af opgave vedr. klargøring og kontrol af RTU understationer på Energinet.dk stationsanlæg forud for implementering af reserve kommunikationsforbindelse til understationerne.

I projektet skal konfigurationen samt kabling på ca. 120 understationer gennemgås.

Projektet omfatter primært understationer af fabrikat ABB RTU560 og Siemens AKCP.

Projekt Udskiftning af kontrolanlæg på 150 kV station Vendsysselværket (NVV3)
Kunde Energinet.dk
Opstart Juni 2014
Afsluttet Igangværende, forventes afsluttet 2. kvartal 2016
Beskrivelse Kontrolanlægget er inden udskiftningen baseret på beskyttelsesrelæer og feltenheder af typen Siemens Siprotec, en understation af typen Siemens Sicam SAS samt en skærmbetjening af typen Siemens WinCC. Kommunikationsprotokollen imellem understation og relæer er Profibus FMS.
I forbindelse med projektet erstattes den nuværende understation med en ny understation af typen Siemens Sicam 1703 samt en skærmbetjening baseret på ABB Becos32. Beskyttelsesrelæer og feltenheder bevares, men opgraderes fra Profibus FMS til IEC60870-5-103 protokollen.

Projekt Idriftsættelse af ny 60 kV indendørs GIS station Næsbyvej i Odense
Kunde Energi Fyn
Opstart August 2015
Afsluttet Oktober 2015
Beskrivelse Opgaven omfatter konfigurering af Siemens Siprotec relæer for afstandsbeskyttelse og feltkontrol, herunder beregninger af parametre til beskyttelse. Endvidere programmering af understation ABB RTU560.
Opgaven omfattede afprøvning af alle 60 kV felter, såvel lokalt såvel som overfor kontrolcentret. Afprøvningen omfattede også afprøvning af afstandrelæerne..