Analyser

Nedenfor vises analyseopgaver, der er gennemført af L-Engineering A/S.

Projekt Analyse af jordingsforhold for reserveforsyning til Læsø
Kunde Energinet.dk
Opstart Oktober 2014
Afsluttet December 2014
Beskrivelse Opgaven omfattede en analyse af jordingsforholdene for reserveforsyningen af Læsø, således Læsø kan forsynes via et opstillet generatoranlæg.

Projekt Tilstandstal for 150 kV luftledninger
Kunde Energinet.dk
Opstart Juni 2015
Afsluttet Juni 2015
Beskrivelse Opgaven har omfattet udarbejdelse af tilstandstal for 150 kV luftledninger i Jylland ifm. registrering af vedligeholdelsestilstandene i Asset Management.

Projekt Opgaver for energinet.dk´s afdelinger for projektmodning og netplanlægning
Kunde Energinet.dk
Opstart Februar 2015
Afsluttet Igangværende
Beskrivelse Denne reference omfatter flere delopgaver, der løses for afdelingerne for projektmodning og netplanlægning.

Projekt Opgaver for energinet.dk´s afdeling Data og Modellering
Kunde Energinet.dk
Opstart September 2015
Afsluttet Igangværende
Beskrivelse Denne reference omfatter flere delopgaver, der løses for afdeling Data og Modeller.

Projekt Kvalitetsparametre i leveringsgrænse for Vindmøllepark Døstrup
Kunde HEF A/S
Opstart September 2015
Afsluttet Oktober 2015
Beskrivelse HEF A/S har som netvirksomhed ansvaret for, at verificere at en kommende vindmøllepark ikke forårsager støj på elnettet ved tilslutning.
L-Engineering A/S har foretaget de nødvendige analyser, der verificerer, at Vindmøllepark Døstrup kan tilsluttes uden at forårsage støj på elnettet.

Projekt Fremtidens 60 kV net på Fyn
Kunde Energi Fyn
Opstart September 2015
Afsluttet Igangværende
Beskrivelse Opgaven omfatter en komplet netanalyse af 60 kV nettet på Fyn. Netanalysen skal give forslag til den langsigtede netstruktur på Fyn.

Projekt Netudviklingsplan
Kunde Vestjyske Net
Opstart Februar 2015
Afsluttet November 2015
Beskrivelse Opgaven omfattede en komplet netanalyse af 60 kV nettet i Vestjylland.
Netanalysen giver forslag til den langsigtede netstruktur.

Projekt Anlægsplan
Kunde HEF Net A/S
Opstart Januar 2016
Afsluttet Igangværende
Beskrivelse Opgaven omfatter en komplet anlægsplan for 60, 20 og 10 kV anlæggene.
Anlægsplanen giver forslag til den langsigtede netstruktur samt til de investeringer, der skal foretages i nettet.

Projekt Nettilslutning af reserveforsyning på 60 kV station Vanggård
Kunde Læsø Elnet A/S
Opstart August 2015
Afsluttet Igangværende
Beskrivelse Opgaven omfatter en netanalyse af 20 kV nettet på Læsø forud for nettilslutningen af reserveforsyning i form af generatoranlæg.

Projekt Assistance til udarbejdelse af Risiko og Sårbarhedsanalyse
Kunde Læsø Elnet A/S
Opstart August 2015
Afsluttet September 2015
Beskrivelse Opgaven omfattede assistance ved udarbejdelse af risiko og Sårbarhedsanalyse, som netvirksomhederne er forpligtet til at indgive til Energinet.dk.

Projekt Syn og Skøn i retssag mellem Vattenfall og Ravdex
Kunde Østre Landsret
Opstart Juni 2014
Afsluttet Februar 2015
Beskrivelse Opgaven omfattede en teknisk udredning af forhold i forbindelse med tilslutning af vindmøller, ejet af Vattenfall, til Ravdex´ forsyningsnet.