Fagområder

L-Engineering A/S yder rådgivning og sparring indenfor analyse, planlægning, projektering og etablering af højspændingsanlæg, L-Engineering A/S assisterer i anlæggenes driftsfase med periodiske/adhoc afprøvninger samt tilstandsvurderinger.

Indenfor analyse og planlægning tilbyder vi kompetencer indenfor:

 • Netudviklingsplaner
 • Vedligeholdelsesplaner
 • Anlægs- og investeringsplaner
 • Beslutningsstøtte forud anlægsinvestering
 • Vurdering af netforhold ved tilslutning af VP/KV/forbrug
 • Beregninger af nettilslutninger, VP/KV/forbrug
 • Adhoc analyser
 • Relækoncepter og indstillinger
 • Analyser af højspændingsnet -herunder kortslutningsberegninger i DigSilent PowerFactory
 • n-1 betragtninger
 • Tabsberegninger
 • Optimale koblingstilstande
 • Automatiseret beregning af relæindstillinger og selektivitetsplaner i DigSilent PowerFactory

 

Indenfor projektering og etablering af højspændingsanlæg tilbyder vi:

 • Projektledelse / projektafvikling, herunder
 • Projektering generelt
 • Indkøb, udbud, ordre
 • Højspændingsanlæg
 • Lynbeskyttelse
 • Manøvreanlæg
 • SCADA, relæer, understationer
 • Egenforsyningsanlæg
 • Fagtilsyn
 • Idriftsættelse og afprøvning
 • Dokumentation