Projekter

Udskiftning af stationskontrolanlæg- 150kV Nordjyllandsværket

I projektet bistår L-Engineering A/S Energinet.dk ved opgradering af beskyttelsesrelæer og feltenheder.  Vi står for udarbejdelse af signalliste til ny understation af typen Siemens Sicam 1703 og programmering af skærmbetjening samt databasegenerering og opbygning af skærmbilleder. Herudover står vi også for afprøvning og idriftsættelse. 150 kV station Nordjyllangsværket er en central station i det nordjyske 150 kV net. Stationen er bestykket med 10 højspændingsfelter. Stationen har indtil udskiftningen et kontrolanlæg, der er baseret på beskyttelsesrelæer og feltenheder af typen Siemens Siprotec, en understation af typen Siemens Sicam SAS samt en skærmbetjening af typen Siemens WinCC. Kommunikationsprotokollen imellem understation og relæer er Profibus FMS. I forbindelse med projektet erstattes den nuværende understation med en ny understation af typen Siemens Sicam AK1703 samt en skærmbetjening baseret på ABB Becos32 med kommunikation via IEC60870-5-104 protokollen. Beskyttelsesrelæer og feltenheder bevares, men opgraderes fra Profibus FMS til IEC60870-5-103 protokollen. Projektet gennemføres i 2014/2015.

Kontakt Jesper Lund for yderligere oplysninger.

Kontrolanlæg på Energinet.dk’s 150 kV GIS-stationerne Bilstrup, Bjørnholt og Loldrup

Energinet.dk idriftsatte i 2013/14 nye 150 kV stationer i Bistrup, Bjørnholt og Loldrup. Stationerne er alle udført med indendørs gasisolerede højspændingsanlæg. L-Engineering A/S bistår Energinet.dk med de afsluttende arbejder på kontrolanlæggene, der er baseret på Siemens Sicam AK1703 understationer, ABB Becos32 skærmbetjening, Siemens Siprotec feltenheder og differentialbeskyttelser samt ABB REL afstandsrelæer. Projektet gennemføres i 2014.

Kontakt Jesper Lund for yderligere oplysninger.

Idriftsættelse af 150/60 kV transformere på Energinet.dk’s 150 kV GIS-station Håndværkervej i Aalborg

Energinet.dk idriftsatte i 2014 150/60 kV transformer 2 på station Håndværkervej i Aalborg. L-Engineering A/S har bistået Energinet.dk med idriftsættelse af denne transformer. Herudover har L-Engineering A/S udført de afsluttende arbejder på kontrolanlægget, der er baseret på en Siemens Sicam AK1703 understation, ABB Becos32 skærmbetjening samt Siemens Siprotec feltenheder og beskyttelsesrelæer. Projektet er gennemført i 2014.

Kontakt Jesper Lund for yderligere oplysninger.

Måling af overgangmodstand til jord på Energinet.dk’s 150 kV station Håndværkervej i Aalborg

L-Engineering A/S udfører måling af jordingsnettets overgangsmodstand til jord på Energinet.dk’s 150 kV station i Håndværkervej i Aalborg. Stationen er placeret i byområde, så måling af overgangsmodstanden med traditionelle målemetoder kan påvirkes af fremmede installationer i området omkring stationen. Målingen gennemføres ved at hæve jordnettets potentiale og måle overgangsmodstanden til neutral jord. Målingen gennemføres ved forskellige frekvenser for at udelade interferens fra fremmede 50 Hz-baserede anlæg i nærområdet. Endvidere måles skridtspændinger samt berøringsspænding på hegn. Målingen udføres med Omicron CPC100. Projektet gennemføres i efteråret 2014.

Kontakt Jesper Lund for yderligere oplysninger.