Projektering

Nedenfor vises projekteringsopgaver, der er gennemført af L-Engineering A/S.

Projekt Ombygning af 60/10 kV station Margrethelund i Viborg
Kunde Energi Viborg
Opstart September 2016
Afsluttet Ultimo 2018
Beskrivelse Energi Viborg har igangsat et projekt, der har til formål at etablere en ny 60/ kV station Margrethelund til hel eller delvis erstatning for den nuværende station, hvis restlevetid er ved at være opbrugt.
Efter ombygningen af stationen vil denne fremstå som en velfungerende station med lang restlevetid.
I projektet etableres en ny stationsbygning beregnet for opstilling af et nyt 10 kV fordelingsanlæg, manøvretavler for 60 kV linje- og 60/10 kV transformerfelter samt egenforsyningsanlæg, understation mv.
Tilstanden og dermed restlevetiden for det nuværende udendørs opstillede 60 kV anlæg vurderes. Denne danner grundlag for de nødvendige tiltag, der skal foretages for, at 60 kV anlæggene får en lang restlevetid efter, at projektet er afsluttet.
I projektet indkøbes og etableres to nye 60/10 kV transformere, 60 kV slukkespole, 25 stk. 10 kV duplex-felter, 10 kV slukkespoler og lokaltransformere.
L-E varetager den overordnede styring af projektet og er ansvarlig for den samlede gennemførelse af projektet frem til, at den nye 60/10 kV station Margrethelund er fuldstændig afprøvet og klar til spændingssætning.
L-E´s opgaver i projektet udføres i tæt samarbejde med de Energi Viborg medarbejdere, der er tilknyttet projektet.

Projekt Projektering, afprøvning og idriftsættelse af manøvreanlæg på 400 kV
kabelovergangsstationerne Skudshale og Gistrup
Kunde Energinet.dk
Opstart Januar 2015
Afsluttet August 2015
Beskrivelse Opgaven har omfattet projektering, afprøvning og idriftsættelse af manøvreanlæg på 400 kV kabelovergangsstationerne Skudshale og Gistrup i forbindelse med 400 kV kabellægningen Gistrup – Skudshale.

Projekt Opbygning af mosaiktavle på 400 kV station Landerupgaard
Kunde Energinet.dk
Opstart Juni 2015
Afsluttet Januar 2016
Beskrivelse Opgaven omfatter projektering, tilsyn med montering samt afprøvning af mosaiktavle for en ny 400 kV shuntreaktor, der etableres i efteråret 2015.

Projekt Adskillelse af 150 og 60 kV anlæg på station Tinghøj
Kunde Energinet.dk og HEF A/S
Opstart August 2015
Afsluttet September 2015
Beskrivelse Opgaven omfatter adskillelse af HEF´s 60 kV og Energinet.dk´s 150 kV anlæg på 150/60 kV transformeren på station Tinghøj.

Projekt Adskillelse af 150 og 60 kV anlæg på station Vilsted
Kunde Energinet.dk
Opstart November 2015
Afsluttet Igangværende
Beskrivelse Opgaven omfatter adskillelse af HEF´s 60 kV og Energinet.dk´s 150 kV anlæg på 150/60 kV transformerne på station Vilsted.